Phí dịch vụ luật sư là khoản phí, khách hàng phải trả cho luật sư khi thực hiện dịch vụ pháp lý. Phí luật sư này được tính dựa trên nội dung công việc hay tòan bộ sự việc.

I. Bảng Phí dịch vụ luật sư liên quan đến giải quyết vụ án hình sự

bang-phi-dich-vu-luat-su
Bảng phí dịch vụ luật sư

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỨC PHÍ

(Triệu Đồng)

GHI CHÚ
1 BÌNH THƯỜNG 40-80 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Căn cứ pháp lý rõ ràng;

–  Hồ sơ vụ án ít (dưới 50 BL);

–  Nội dung đơn giản rõ ràng;

–  Các yếu tố khác

2 KHÓ 80-200 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Hồ sơ vụ án có từ 50 -300 BL;

–  Cần bổ sung nhiều chứng cứ;

–  Các yếu tố khác

3 RẤT KHÓ Thỏa thuận Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Các vụ việc có căn cứ pháp lý thiếu trầm trọng cần củng cố rất nhiều;

–  Hồ sơ vụ việc trên 300 BL;

–  Các yếu tố khác

4 ĐẶC BIỆT KHÓ Thỏa thuận
Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng cho các quận huyện nội thành tại TP.HCM; trường hợp thực hiện công việc tại các tỉnh khác hai bên thỏa thuận thêm chi phí đi lại …;
 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;
 • Phí này áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể tăng theo yêu cầu của khách hàng về thời gian thực hiện công việc;
 • Ưu đãi mức phí cho Khách hàng có hợp đồng dịch vụ pháp lý Tư vấn thường xuyên.

II. Bảng phí dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp

STT NGƯỜI TƯ VẤN MỨC PHÍ

TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT

MỨC PHÍ TƯ VẤN BẰNG TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG TRUNG GHI CHÚ
1 Chuyên viên tư vấn 500,000 Không áp dụng
2 Luật sư tập sự 1,000,000
Luật sư 3,000,000 6,000,000
3 Luật sư thành viên

(Lãnh đạo Công ty)

4,000,000 Đặt lịch trước
4 Cố vấn cao cấp 5,000,000 Đặt lịch trước
Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng tại Văn phòng Công ty Luật Song Thịnh;
 • Mức phí trên là mức phí cho mỗi giờ tư vấn, thời gian tư vấn dưới 60 phút được tính là 01 giờ;
 • Phí này được áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế công việc của từng khách hàng cụ thể; Khách hàng thường xuyên của Công ty sẽ được ưu đãi về mức phí tư vấn.
 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;

III. Bảng phí dịch vụ luật sư tư vấn thường xuyên doanh nghiệp

 

STT

 

GÓI DỊCH VỤ

MỨC PHÍ

(Triệu/tháng)

THỜI GIAN TƯ VẤN

(Số giờ/tháng)

 

PHÍ PHÁT SINH

 

DỊCH VỤ BỔ SUNG

1 DG1 10 20 500.000 VND/giờ 0
2 DG2 15 40 500.000 VND/giờ 0
3 TD 20 70 500.000 VND/giờ 0
4 CC 30 120 500.000 VND/giờ 0
5 ĐB 50 240 200.000 VNĐ/giờ Gói dịch vụ bảo vệ pháp lý (Luật sư riêng) cho một người
6 SĐB 100 Không giới hạn 0 Gói dịch vụ bảo vệ pháp lý (Luật sư riêng) cho ba người

 

Ghi chú: Khách hàng ký Hợp đồng tư vấn thường xuyên với Công ty Luật Song Thịnh sẽ được ưu đãi 30% phí khi ký các Hợp đồng dịch vụ pháp lý về các vụ việc cụ thể.

IV. Bảng phí dịch vụ luật sư liên quan đến giải quyết tranh chấp

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÍ 1 PHƯƠNG ÁN PHÍ 2

TRỌN GÓI

(triệu đồng)

GHI CHÚ
PHÍ CỨNG

(triệu đồng)

PHÍ THÀNH CÔNG

(%)

1 BÌNH THƯỜNG 30-50 5-30 50-80 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Có giá trị thấp (dưới 01 tỷ);

–  Căn cứ pháp lý rõ ràng;

–  Hồ sơ vụ án ít (dưới 50 BL);

–  Nội dung đơn giản rõ ràng;

–  Chỉ tối đa 02 bên tham gia tranh chấp;

–  Các yếu tố khác.

2 KHÓ 60-100 5-40 80-500 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Các vụ việc có giá trị từ 01 tỷ – 20 tỷ;

–  Hồ sơ vụ án có từ 50 -300 BL;

–  Cần bổ sung nhiều chứng cứ;

–  Có từ 3-5 bên tham gia tranh chấp;

–  Các yếu tố khác.

3 RẤT KHÓ 100-300 Thỏa thuận Thỏa thuận Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

–  Các vụ việc có căn cứ pháp lý thiếu trầm trọng cần củng cố rất nhiều;

–  Giá trị tranh chấp lớn trên 20 tỷ;

–  Hồ sơ vụ việc trên 300 BL;

–  Có trên 5 bên tham gia tranh chấp;

–  Các yếu tố khác.

4 ĐẶC BIỆT KHÓ THỎA THUẬN
Ghi chú:
 • Mức phí trên áp dụng cho các quận huyện nội thành tại TP.HCM; trường hợp thực hiện công việc tại các tỉnh khác hai bên thỏa thuận thêm chi phí đi lại …;
 • Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;
 • Phí này áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể tăng theo yêu cầu của khách hàng về thời gian thực hiện công việc;

V. Bảng phí Dịch vụ luật sư thành lập doanh nghiệp

STT Gói dịch vụ Nội dung dịch vụ thực hiện Thời gian Kết quả Phí dịch vụ (VNĐ)
  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1 Gói Hỗ trợ 1.          Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.          Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, ….

3.          Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

4.          Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

Khách hàng sẽ nắm được những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp Tư vẫn miễn phí qua HOTLINE: 0945076878
2 Gói Siêu rẻ 1.         Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.         Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, …

3.         Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

4.         Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

5.         Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

1 ngày làm việc 1)     Nắm được các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp

2)     Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh

500.000
3 Gói Cơ bản 1.         Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;

2.         Tư vấn về tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, …

3.         Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

4.         Tư vấn về quy trình thành lập doanh nghiệp;

5.         Tư vấn về các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

6.         Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

7.         Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD;

8.         Nhận kết quả thủ tục thành lập doanh nghiệp

 5 – 7 ngày làm việc 1.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3.000.000
2.      Dấu tròn công ty và dấu chức danh
3.      Đăng Thông báo thành lập doanh nghiệp
4.      Hồ sơ thành lập DN lưu nội bộ gồm: Giấy đề nghị TLDN; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập công ty.
4  

 

 

 

 

Gói Phổ thông

1.  Các công việc của Gói cơ bản 5 – 7 ngày làm việc 1.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Dấu tròn công ty và dấu chức danh

3.      Đăng Thông báo thành lập doanh nghiệp

3.000.000
2. Làm biển hiệu công ty 1 ngày làm việc 4.  Biển hiệu công ty 350.000
3. Mua chữ ký số (token) 5.   Chữ ký số  (token) thời hạn 03 năm 1.800.000
4.  Mở tài khoản ngân hàng 1-2 ngày làm việc 6.  Tài khoản ngân hàng của công ty Hỗ trợ
5.  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2-3 ngày làm việc 7.   300 số hóa đơn điện tử. 1.350.000
Tổng 6.500.000
5 Gói Cao cấp 1. Các công việc của gói Phổ thông 1.      Kết quả công việc của gói Phổ thông 9.000.000
2. Kê khai và Nộp tờ khai thuế môn bài;

3. Đăng ký nộp thuế điện tử;

4. Hỗ trợ nộp thuế môn bài;

5. Nộp Quyết định và Thông báo phát hành hóa đơn điện tử;

3-5 ngày làm việc 2.      Tờ khai nộp thuế môn bài;

3.      Được nộp thuế điện tử;

4.      Được sử dụng hóa đơn.

6 Gói Tư vấn cơ bản 1.  Mẫu Biên bản họp HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

2.  Mẫu Quyết định của Chủ sở hữu/ HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

3. Mẫu Quyết định của GĐ/TGĐ;

4. Mẫu Điều lệ công ty TNHH/ CTCP;

5.  Mẫu Nội quy công ty, Quy chế hoạt động;

6.         ……

Hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của công ty Liên hệ
7 Gói Tư vấn chuyên sâu 1.  Biên bản họp HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

2. Quyết định của Chủ sở hữu/ HĐTV/ ĐHĐCĐ/ HĐQT;

3. Quyết định của GĐ/TGĐ;

4. Điều lệ công ty TNHH/ CTCP;

5. Nội quy công ty;

6.  Quy chế hoạt động của công ty;

7. Quy chế phân cấp quản lý;

8. Quy chế làm việc, thi đua, khen thưởng.

9.  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận;

10.    …………..

Các Luật sư, chuyên viên tư vấn của STL sẽ tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu và điều kiện kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp Liên hệ
8 Gói Tư vấn thường xuyên 1. Tư vấn, hỗ trợ tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại Hợp đồng: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng lao động,….

2. Tư vấn về các nội dung thay đổi ĐKDN trong quá trình hoạt động.

3.         Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến họa động của công ty.

4.         Tư vấn, đánh giá và giải quyết các vấn đề tranh chấp của công ty trong quá trình hoạt động

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể Theo Bảng phí dịch vụ tư vấn thường xuyên tại STL
9 Gói Tư vấn về Thuế – Kế toán – Tài chính 1.         Dịch vụ tư vấn Kế toán trọn gói

2.         Dịch vụ báo cáo Thuế trọn gói

3.         Dịch vụ tư vấn lao động và BHXH

4.         Dịch vụ Báo cáo tài chính

5.         Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể Liên hệ
10 Gói dịch vụ siêu đặc biệt 1.         Sử dụng gói dịch vụ Tư vấn chuyên sâu 01 năm;

2.         Sử dụng gói dịch vụ Tư vấn thường xuyên 01 năm;

3.         Sử dung gói dịch vụ Tư vấn Thuế – Kế toán – Tài chính 01 năm.

Tùy từng nội dung tư vấn cụ thể Liên hệ

VI. Bảng phí Dịch vụ luật sư thay đổi đăng ký doanh nghiệp

STT Dịch vụ Phí dịch vụ (VNĐ)
DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1. Thay đổi Tên công ty (Tên tiếng Việt, Tên tiếng nước ngoài, Tên Viết tắt) 2.500.000 – 6.000.000
2. Thay đổi trụ sở chính của công ty (Cùng quận) 2.000.000 – 6.000.000
3. Thay đổi trụ sở chính của công ty (Khác quận)

Lưu ý: Không báo gồm chi phí chốt thuế chuyển quận

2.500.000 – 6.000.000
4. Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật 2.000.000 – 6.000.000
5. Thay đổi thông tin thành viên công ty TNHH 2 TV/ cổ đông CTCP 2.000.000 – 6.000.000
6. Tăng vốn điều lệ công ty 2.000.000 – 6.000.000
7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty 2.000.000 – 6.000.000
8. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 3.500.000 – 8.000.000
9. Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp Liên hệ
10. Chia tách / Sáp nhập / Hợp nhất doanh nghiệp
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VPĐD/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
11. Thành lập chi nhánh/VPĐD  tại TP.HCM 2.500.000 – 6.000.000
12. Thành lập địa điểm kinh doanh tại TP.HCM 2.000.000 – 6.000.000
DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH/VPĐD/ĐĐKD
13. Thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh/VPDD/Địa điểm kinh doanh tại TP.HCM.

Lưu ý: Không bao gồm con dấu của CN/VPĐD (nếu có)

2.000.000 – 6.000.000
DỊCH VỤ GIẢI THỂ / PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
14. – Soạn hồ sơ công bố và Đăng thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT;

– Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

– Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

6.000.000 – 15.000.000
15. Thủ tục Đóng Mã số thuế doanh nghiệp Liên hệ
16. Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp
DỊCH VỤ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VPĐD
17. – Soạn và Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động CN/VPĐD lên Phòng ĐKKD – Sở KHĐT;

– Soạn và Nộp hồ sơ Trả con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an.

4.000.000 – 8.000.000
18. Thủ tục Đóng Mã số thuế của Chi nhánh/VPĐD Liên hệ
DỊCH VỤ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
19. Soạn và Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh lên Phòng ĐKKD – Sở KHĐT 2.000.000 – 5.000.000
DỊCH VỤ TẠM NGỪNG KINH DOANH/HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI DOANH NGHIỆP
20. Tạm ngừng kinh doanh/Hoạt động trở lại doanh nghiệp 1.500.000 – 5.000.000
21. Phí làm dấu tròn công ty, dấu chức danh Giám đốc 1.000.000
Ghi chú:
 • Bảng giá trên áp dụng với các doanh nghiệp 100% vốn trong nước và chưa lên sàn chứng khoán;
 • Phí trên chưa bao gồm 10% VAT, chi phí đi lại và các phí khác (nếu có);
 • Thời gian thực hiện từ 5-7 ngày làm việc. Trường hợp cần làm nhanh 1-2 ngày, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Song Thịnh để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV QUỐC TẾ SONG THỊNH

Trụ sở: 1070 Võ Văn Kiệt Quận 5

VP Phú Nhuận: 176/39 Trần Huy Liệu, P15, Quận Phú Nhuận

VP Thủ Đức : 48A Dương Đình Hội, Tp.Thủ Đức

Hotline: 0945076879

Fanpage: Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp

Email: [email protected]