Khi đất hết thời hạn sử dụng, người dân phải thực hiện những thủ tục gì để tiếp tục gia hạn quyền sử dụng đất?

Thông thường, đất Nhà nước giao cho người dân đều có thời hạn sử dụng và người dân chỉ được phép chiếm hữu và sử dụng diện tích đất này trong một thời hạn nhất định. Vậy khi đất hết thời hạn sử dụng, người dân phải thực hiện những thủ tục gì để tiếp tục gia hạn quyền sử dụng đất?

Theo pháp luật đất đai hiện hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức thông qua các hình thức : giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất.

Nhà nước quy định mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất khi giao đất người dân. Dựa vào thời hạn sử dụng đất, có thể phân thành 02 loại:

– Đất sử dụng ổn định lâu dài (quy định tại Điều 125 Luật Đất đai năm 2013): không có giới hạn thời gian sử dụng đất, người sử dụng đất được quyền sử dụng đất ổn định lâu dài theo đúng mục đích sử dụng, trừ trường hợp bị thu hồi đất hay chuyển giao lại quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

– Đất sử dụng có thời hạn (Điều 126 Luật Đất đai năm 2013): người sử dụng đất được quyền sử dụng đất trong thời hạn được quy định, sau khi hết thời hạn thì phải gia hạn sử dụng đất hoặc bị thu hồi đất theo quy định.

Như vậy sau khi hết thời hạn sử dụng đất phải làm sao để gia hạn sử dụng đất ?

Theo quy định Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, không phải mọi trường hợp đều cần thiết phải làm thủ tục gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn, cụ thể:

– Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo khoản 1 Điều 126 và khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất nếu có nhu cầu mà không cần phải làm thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận thì người sử dụng đất vẫn có thể nộp hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất gồm:

· Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

· Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

(Theo khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính)

– Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp trên nếu có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu 06 tháng, hoặc sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

Hồ sơ gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tại khoản 9 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính gồm:

· Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

· Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

· Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

· Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Hồ sơ gia hạn được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp ra quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký.

Trong trường hợp được gia hạn, người sử dụng đất phải thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế và nộp lại các chứng từ chứng minh, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI LUẬT SƯ BẤT ĐỘNG SẢN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

HOTLINE: 0945076879 

Luật gia Triệu Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon