THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ DOANH NGHIỆP, CÔNG TY CHI TIẾT 2023

Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì mã số thuế đóng một vai trò rất quan trọng, đó là một trong nhiều cơ bản nhất. Vì vậy khi các doanh nghiệp không còn hoạt động thì việc đóng mã số thuế doanh nghiệp là những bước đầu tiên doanh nghiệp phải làm. Vậy thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp ra sao, các quy định như thế nào? Bài viết sau Song Thịnh sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề trên cho các bạn đọc:

thu tuc đong mst tại song thịnh

1.Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp được hiểu như thế nào? Mã số thuế doanh nghiệp là gì?

1.1 Mã số thuế doanh nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp?
Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là Pháp luật về thuế), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

1.2 Đóng mã số thuế là gì?
Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

2. Những trường hợp đóng mã số thuế doanh nghiệp
2.1 Đối với doanh nghiệp:
☑️Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản
☑️Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
☑️Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)

2.2 Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:
☑️Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động,hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh.
☑️Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do vi phạm pháp luật.
☑️Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác.
☑️Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên một năm và không đăng ký hoạt động trở lại.
☑️Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.
☑️Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng
☑️Đối với đơn vị trực thuộc
☑️Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
☑️Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
☑️Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.
☑️Đối với cá nhân không kinh doanh
☑️Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp
Bước 1: Tiến hành xem xét, rà soát các báo cáo của doanh nghiệp đến thời điểm đóng mã số thuế đã hoàn thành chưa
Bước 2: Nộp bổ sung các báo cáo chưa hoàn thành để thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp
Bước 3: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế
Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế
Bước 5: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế theo quy định
Bước 6: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đóng mã số thuế
Bước 7: Hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp
Đó là cách đóng mã số thuế doanh nghiệp.

4. Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp
4.1 Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài
☑️Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này
☑️Bản thanh lý hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí
☑️Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.
☑️Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh
☑️Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này
☑️Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
☑️Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

4.2 Đối với doanh nghiệp
– Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
☑️Quyết định giải thể
☑️Biên bản họp
☑️Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
– Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:
☑️Quyết định giải thể
☑️Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của toà án có hiệu lực
☑️Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

4.3 Thời hạn xử lý hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp.
☑️Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế phải thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động.
☑️Trong thời hạn 03 ngày từ khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế và hải quan phải thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

5. Doanh nghiệp cần phải làm những công việc gì trước khi đóng mã số thuế doanh nghiệp.
☑️Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn
☑️Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế
☑️Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

6. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp của Công ty Luật Quốc Tế Song Thịnh?
☑️Với nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ thành công rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực giải thể, Luật Song Thịnh tự hào dịch vụ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo thành công, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.
☑️Chúng tôi luôn có một đội ngũ chuyên viên pháp lý, không những giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi đảm bảo đứng về phía khách hàng, giải quyết cho khách hàng theo hướng có lợi
☑️Đặc biệt, trong quá trình thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp, Luật Song Thịnh luôn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan giúp khách hàng cả khi kết thúc công việc.

 

LIÊN HỆ NGAY

Công Ty Luật Song Thịnh

Hotline: 0945076879

Zalo: 0909695420

Văn phòng: 176/39 Trần Huy Liệu,phường 15, quận Phú Nhuận,TP.HCM

Website: www.luatsongthinh.com

 

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon