xu li xam pham

CÁC DỊCH VỤ LUẬT SONG THỊNH CUNG CẤP

1. Thủ tục phản đối đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

2. Hỗ trợ gửi thư khuyến cáo đến các đối tượng xâm phạm về quyền sở hữu nhãn hiệu.

3. Hỗ trợ gửi công văn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp xử phạt đối với các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

THỦ TỤC PHẢN ĐỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

⭐ QUY TRÌNH PHẢN ĐỐI ĐƠN

BƯỚC 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KIỂM TRA THÔNG TIN, TÀI LIỆU, TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG

BƯỚC 2: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

BƯỚC 3: LUẬT SONG THỊNH SOẠN THẢO CÔNG VĂN PHẢN ĐỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ NỘP LÊN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

BƯỚC 4: THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN:

Sau khi nhận được Công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT sẽ xem xét ý kiến của bên phản đối và:

– Ra quyết định không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) đối với nhãn hiệu bị phản đối nếu thấy đã có đủ cơ sở để giải quyết.

– Trong trường hợp cần thêm ý kiến, tài liệu của các bên, Cục SHTT có thể thông báo ý kiến phản đối tới Chủ đơn bị phản đối và ấn định thời hạn để bên này trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi (trong trường hợp có trả lời), nếu xét thấy cần thiết, Cục SHTT sẽ thông báo cho bên phản đối để tiếp tục có ý kiến bổ sung

⭐ THỜI HẠN XỬ LÍ ĐƠN

Thời gian để Cục SHTT xem xét yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là từ 06-09 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

⭐ TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP

– 01 Giấy ủy quyền phản đối đơn nhãn hiệu (theo mẫu).

– Tài liệu chứng minh căn cứ phản đối.

CAM KẾT CỦA SONG THINH LAW FIRM

Với dịch vụ xử lý xâm phạm của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề xâm phạm nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tình hình xâm phạm nhãn hiệu của khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề này.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp như thư cảnh cáo, đơn kiện và đàm phán để đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đưa ra các giải pháp thích hợp để đối phó với những hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ và đặc biệt là xử lý xâm phạm nhãn hiệu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ.