Tôi kết hôn ở việt nam và đi nước ngoài, nay đã ly hôn. Làm sao để xác nhận độc thân để làm thủ tục nhà đất?

Bạn đọc Minh Hà gửi hồ sơ về Công ty Luật Song Thịnh làm thủ tục nhà đất với vấn đề như sau:  Tôi kết hôn ở Việt Nam và đi nước ngoài, nay đã ly hôn. Làm sao để xác nhận độc thân để làm thủ tục nhà đất?

Để được cấp giấy xác nhận độc thân, bạn có thể nộp hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp của bạn được hướng dẫn cụ thể theo quy định Điều 21, 22, 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Điều 2, 19 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/06/2016 hướng dẫn về việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, bạn có thể nộp hồ sơ cấp giấy xác nhận độc thân tại các cơ quan có thẩm quyền như sau:

– Nếu bạn vẫn còn cư trú tại nước ngoài, bạn có thể nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở khu vực bạn đang cư trú. Trường hợp quốc gia bạn đang ở chưa có cơ quan đại diện thì bạn nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện nước kiêm nhiệm hoặc cơ quan đại diện thuận tiện nhất.

– Nếu bạn đã về nước sinh sống và làm việc, bạn có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú.

Do mục đích của bạn xác nhận tình trạng độc thân chỉ để làm thủ tục nhà đất, hồ sơ bạn phải chuẩn bị chỉ cần có:

– Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu;

– Bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng minh cho việc ly hôn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp bạn đã ly hôn ở nước ngoài thì bạn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ly hôn tại nước ngoài (trích lục tại cơ quan đại diện nước ngoài nơi bạn ly hôn).

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh, nếu thấy đủ điều kiện và phù hợp quy định của pháp luật, sẽ cấp cho bạn 01 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó xác định rõ tình trạng hôn nhân/độc thân của bạn.

Luật gia Triệu Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon