HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Năm 2023 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11, thông qua các hoạt động hưởng ứng sẽ giúp nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn dân.

Công Ty Luật Quốc Tế Song Thịnh xin giới thiệu  Infographic Ý nghĩa Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

ngày pháp luật việt nam 9/11

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

to tu van phap luat quận 5 huong ung ngay phap luat

Xuất phát từ tư tưởng của Người nên trong các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

5

Chính vì vậy ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội…

6

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

🌟Một số hình ảnh Công Ty Luật Quốc Tế Song Thịnh, đại diện ban lãnh đạo cũng như cộng sự luôn tích cực phối hợp cùng các cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân góp phần tạo ra một xã hội ” SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT”

IMG 1134 IMG 0093 IMG 9971 scaled IMG 0004 20230217082505 IMG 0510 scaled

 

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon