Công ty nợ lương, người lao động được quyền yêu cầu phá sản doanh nghiệp?

Nợ lương người lao động, công ty lại tuyên bố giải thể. Vậy lương người lao động sẽ như thế nào? Nếu chủ doanh nghiệp không hợp tác, người lao động làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Tôi đang làm việc tại một công ty. Do làm ăn thua lỗ nên đến hiện tại là ngày 25/09/2021 công ty vẫn chưa trả lương cho người lao động. Ngày 29/10/2021, công ty kêu người lao động lên để tuyên bố giải thể công ty và chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người đại diện theo luật của công ty lại không ký vào biên bản xác nhận số lương nợ người lao động. Nay, tôi và tập thể người lao động định làm đơn yêu cầu phá sản. Tuy nhiên, được biết hồ sơ phá sản phải đính kèm văn bản xác nhận số tiền lương của người lao động mà công ty chưa trả.

Vậy tôi có thể nộp hồ sơ yêu cầu phá sản mà không có văn bản xác nhận số lương bị nợ không? Nếu bắt buộc phải đính kèm văn bản đó mà người đại diện theo pháp luật của công ty không chịu ký thì phải làm sao?

tuyen bo pho san

Đại diện công ty Luật quốc tế Song Thịnh xin trả lời câu hỏi trên như sau:

Theo quy định thì người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.Căn cứ vào Khoản 2 Điều 5 Luật phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả lương mà công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bạn có quyền nộp đơn tại Tòa án để yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngoài việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì bạn phải nộp kèm theo chứng cứ chứng minh công ty đang nợ tiền lương và các khoản nợ khác. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 27 Luật phá sản 2014 quy định thủ tục yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

  1. a) Ngày, tháng, năm;
  2. b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
  3. c) Tên, địa chỉ của người làm đơn;
  4. d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.”

Nếu công ty không ký biên bản xác nhận số tiền lương đang nợ người lao động thì bạn chưa đủ căn cứ để yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản. Bạn có thể yêu cầu giải quyết vấn đề công ty nợ lương tại công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp quận để có căn cứ xác nhận công ty đang nợ lương người lao động. Hoặc bạn có thể làm đơn yêu cầu giải quyết nợ lương tại Phòng lao động thương binh xã hội cấp quận để có căn cứ yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản.

Trên đây là ý kiến của Luật Song Thịnh tư vấn pháp luật gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đọc có điều chưa rõ, hãy liên hệ Luật Sư Âu Trung Huê để được tư vấn cụ thể.

Chuyên viên Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon