NĂM 2023, MUA ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI KHÔNG ?

Việc được bồi thường khi thu hồi đất luôn là một trong những mối bận tâm của người dân. Năm 2023, mua đất bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi không? Công Ty Luật Quốc Tế Song Thịnh sẽ giải đáp các vấn đề liên quan thông qua nội dung bài tư vấn dưới đây để quý khách có thêm thông tin tham khảo:

1. Mua đất bằng giấy viết tay có những đặc điểm nào?

Mua đất bằng giấy viết tay là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ việc mua bán quyền sử dụng đất mà không có sự tham gia của giấy tờ chính thức hoặc hợp đồng được công chứng. Trong trường hợp này, người mua và người bán thường tự lập một bản ghi chép về việc mua bán đất, thông qua việc viết tay hoặc in sẵn một phiên bản giấy viết tay. Tuy nhiên, điều quan trọng là giấy viết tay này không được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Giấy mua bán đất viết tay thường đề cập đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền với đất, mà không có sự tham gia của cơ quan công chứng hoặc chứng thực giấy tờ chính thức. Điều này có thể làm cho nhiều người hiểu lầm rằng giấy mua bán đất viết tay là một dạng hợp đồng mua bán đơn giản. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một số điểm cần phải hiểu rõ:

– Không được công nhận chính thức bởi nhà nước và pháp luật: Giấy mua bán đất viết tay không được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Do đó, nó không có giá trị pháp lý chính thức và không được công nhận bởi nhà nước.

– Không được xem là một hợp đồng mua bán chính thức: Mặc dù nó có thể chứa các yếu tố giao kèo giữa hai bên về việc mua bán đất, giấy mua bán đất viết tay không phải lúc nào cũng được xem xét như một hợp đồng mua bán chính thức. Các điều khoản trong giấy mua bán đất viết tay không có sự công nhận của nhà nước và không được bảo vệ bởi pháp luật trong trường hợp tranh chấp.

– Chỉ có giá trị thoả thuận giữa các bên: Giấy mua bán đất viết tay chỉ có giá trị trong phạm vi thoả thuận của các bên liên quan. Nó không thể áp dụng cho bất kỳ việc công nhận hoặc xác định quyền sở hữu của đất trong mắt pháp luật và cơ quan chức năng.

– Không được bảo vệ trong trường hợp tranh chấp: Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp hoặc khi cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất, giấy mua bán đất viết tay không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào và không được công nhận bởi cơ quan tư pháp.

Do đó, việc mua bán đất cần tuân theo quy định của pháp luật, bao gồm việc lập hợp đồng mua bán đất chính thức và thực hiện các thủ tục công chứng và chứng thực để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền sở hữu đúng cách.

mua dat bang giay viet tay

 

2. Mua bán đất bằng giấy viết tay có được công nhận hợp pháp không?

Mua đất bằng giấy viết tay có thể tiện lợi và nhanh chóng, nhất là trong những trường hợp giao dịch đất nhanh chóng và đơn giản, hoặc trong những khu vực nông thôn. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến tính pháp lý và sự bảo vệ quyền sở hữu của người mua đất.

Tuy nhiên, việc mua đất bằng giấy viết tay không phải lúc nào cũng không được công nhận hiệu lực. Điều này được quy định trong các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP, có các quy định sau đây:

– Trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/7/2014: Các giao dịch mua bán đất được thực hiện trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 bằng giấy viết tay vẫn được công nhận và có giá trị pháp lý. Điều này có nghĩa rằng những giao dịch mua đất bằng giấy viết tay thực hiện trước ngày này vẫn được xem xét và thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay từ ngày 01/7/2014 trở đi: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở đi, pháp luật yêu cầu mua bán đất bằng giấy viết tay phải đi kèm với hợp đồng mua bán đất được công chứng và chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính pháp lý của giao dịch và tạo điều kiện cho quản lý và bảo vệ quyền sở hữu của các bên liên quan.

Trong tình huống này, pháp luật không công nhận hiệu lực pháp lý của các giao dịch mua bán đất bằng giấy viết tay thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở đi nếu chúng không được công chứng và chứng thực theo quy định. Điều này có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên tham gia vào giao dịch mua bán đất, đồng thời củng cố tính rõ ràng và pháp lý của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong xã hội và nền kinh tế hiện đại.

Với những quy định trên, mua đất bằng giấy viết tay đã trở nên khó khăn hơn sau ngày 01/7/2014 và các giao dịch mua bán đất cần phải tuân theo quy định về công chứng và chứng thực để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền sở hữu của người mua đất.

3. Năm 2023, mua đất bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi không?

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013, việc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng được điều chỉnh một cách cụ thể và cần tuân theo các điều kiện sau đây:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm: Điều này áp dụng cho những người sở hữu hoặc sử dụng đất mà không phải là thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tức là họ là chủ sở hữu thực sự hoặc sử dụng đất theo các hình thức khác, chẳng hạn như quyền sử dụng đất theo quyền sở hữu, quyền sử dụng đất được cấp từ cơ quan có thẩm quyền.

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của luật này mà chưa được cấp: Điều này áp dụng cho những người mà đã có trong tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng họ đã có vị thế pháp lý liên quan đến đất và quyền sở hữu trước khi đất bị thu hồi.

Như vậy, điều kiện quan trọng để hộ gia đình hoặc cá nhân được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là đất bị thu hồi đã phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc phải đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của luật đất đai. Điều này đảm bảo tính pháp lý và quyền sở hữu của họ trong quá trình thu hồi đất và bồi thường về đất cho mục tiêu quốc phòng, an ninh, và phát triển kinh tế – xã hội theo lợi ích quốc gia và công cộng.

Cụ thể hơn, theo khoản 54 của Điều 2 trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP, nêu rõ rằng người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây và không nằm trong trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 82 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP sẽ có quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất mà không cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008:

Điều này áp dụng cho những trường hợp mua đất hoặc nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 1 năm 2008. Đối với họ, không cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở mà không cần chứng thực giấy tờ.

Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP):

Điều này áp dụng cho những trường hợp mua đất hoặc nhận quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, và có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất như quy định trong các điều luật và nghị định liên quan. Các người trong trường hợp này cũng không cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở mà không cần chứng thực giấy tờ.

Như vậy, trong những trường hợp này, mua đất bằng giấy viết tay vẫn được công nhận và có giá trị pháp lý. Người mua đất trong các tình huống nêu trên vẫn có quyền đăng ký đất đai và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất mà không cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Điều này giúp bảo vệ quyền sở hữu của họ trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội.

Tóm lại, nếu mua bán đất đai vào năm 2023 mà lại sử dụng giấy viết tay thì khi bị Nhà nước thu hồi, cá nhân, hộ gia đình mua đất này sẽ không được bồi thường theo các quy định pháp luật.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công Ty Luật Song Thịnh
Add:  
176/39 Trần Huy Liệu,p15,quận Phú Nhuận,TP.HCM

Chi nhánh Long An: ĐT 825, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Hotline:   0945076879

Website: www.luatsongthinh.com
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng. Trân trọng.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon