Đăng ký doanh nghiệp là gi?

Là hoạt động đăng ký với cơ quan thẩm quyền về hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn được hình thành pháp nhân, đại diện pháp nhân sẽ đại diện toàn thể và chịu trách nhiệm trước pháp luật và hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần)

Khi kinh doanh, bạn phải đăng ký ngành nghề pháp luật cho phép, bạn đáp ứng các điều kiện theo từng ngành (pháp luật quy định riêng đối với điều kiện kinh doanh, theo luật chuyên ngành). Sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh bạn sẽ bắt đầu hoạt động kinh doanh hợp pháp. Kê khai và đóng thuế theo quy định. Được hưởng những chế độ ưu đãi riêng.

Đăng ký doanh nghiệp, thay đổi điều chỉnh bổ sung trong quá trình hoạt động. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng, giá rẻ. Chỉ cần alo chúng tôi, mọi thủ tục đều do đội ngũ chúng tôi thực hiện đầy đủ pháp lý cho khách hàng. Dịch vụ đăng ký thành lập mới công ty. Dịch vụ thay đổi vốn, ngành nghề kinh doanh. Thay đổi người đại diện pháp luật. Người đại diện pháp luật là người nước ngoài.

đăng ký kinh doanh Phú Nhuận
Đăng ký kinh doanh phú nhuận

Đăng ký doanh nghiệp trọn gói:

Khách hàng cung cấp thông tin, ngành nghề, vốn

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp sẽ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký cho khách hàng. Mọi pháp lý chuẩn ngay từ ban đầu. Giúp khách hàng yên tâm kinh doanh, đúng quy định pháp luật.

Đăng ký khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, mọi sự thay đổi dều phải đăng ký với cơ quan kinh doanh, thuế. Giúp cơ quan quản lý tốt doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng thực hiện đúng quyền hạn trách nhiệm của mình.

Đăng ký mua vốn góp nhà đầu tư nước ngoài

Khi doanh nghiệp có nhu cầu bán vốn cho người nước ngoài. Người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện kinh doanh, khả năng đáp ứng điều kiện. Được cơ quan nhà nước chấp thuận và đi vào họat động kinh doanh.