Giám đốc của 1 công ty cổ phần, khi công ty ký hợp đồng do sai sót nên dẫn đến thua lỗ vậy phải chịu trách nhiệm gì về hợp đồng không?

Bạn đọc Kim Thuỷ  có câu hỏi kính nhờ quý anh chị luật sự Song Thịnh Law tư vấn giúp em, em là giám đốc của 1 công ty cổ phần, không may khi công ty ký một hợp đồng do sai sót nên dẫn đến thua lỗ vậy khi đó em có phải chịu trách nhiệm gì về hợp đồng ấy không? Và nếu việc thua lỗ dẫn đến công ty phá sản thì giám đốc là em có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tài chính với công ty hay không?

công ty phá sản

Để trả lời câu hỏi của bạn: tùy loại hình doanh nghiệp mà giám đốc công ty có thể là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp hoặc không, theo đó họ có vai trò là phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động, các giao dịch của doanh nghiệp.

Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân đó phải thực thi trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, trường hợp nếu bạn vừa là giám đốc công ty và cũng là người đại diện pháp luật thì khi hợp đồng ký sai làm ăn thua lỗ gây thiệt hại cho công ty sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân với những thiệt hại của công ty nếu các thiệt hại này do lỗi của người đại diện vi phạm nghĩa vụ thực thi trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Nếu sau này phát hiện ra sai phạm mà người này không còn là người đại diện thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi đã gây ra.

Thực tập sinh Phương Anh ( ĐH Quốc Gia Kinh tế – Luật ; Luật Dân sự )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon