Nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh thông thoáng

Nhà đầu tư nước ngoài được chọn hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp. Được quyền lựa chọn việc thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập. Trường hợp không thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hoạt động  dựa trên hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoặc nhận chuyển nhượng dự án để hoạt động. Đối với việc nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, bạn có thể  thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài (văn phòng điều hành theo hợp đồng bcc điều 49 luật đầu tư).

Luật đâu tư không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp tỷ lệ vốn trong công ty niêm yết đại chúng, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoặc có quy định khác ở điều ước quốc tế. Tỷ lệ vốn góp từ 51 % trở lên được xem là doanh nghiệp nước ngoài, phải thực hiện các thủ tục đầu tư điều kiện thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp nhà đầu tư sở hữu vốn doanh nghiệp dưới 51% thì không cần phải đăng ký đầu tư khi chuyển  nhượng. Trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đó có điều kiện đối vói nhà đầu tư nước ngoài.

Theo phụ lục về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một trường hợp lưu ý là doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng hoá được xem là có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ như doanh nghiệp có ngành mua bán sản phẩm bất kỳ sẽ không phân biệt tỷ lệ vốn góp người nước ngoài trên hay dưới 51% đều phải  đăng ký có điều kiện. 

Người nước ngoài có được điều hành kinh doanh tại việt nam hay không

Người nước ngoài là người có quốc tịch không phải Việt Nam. Theo quy định về người quản lý doanh nghiệp không cấm người nươc ngoài đại diện pháp luật hay điều hành doanh nghiệp. Nhưng người đó phải đáp ứng điều kiện phải cư trú thường xuyên tại việt nam.

Người nước ngoài được đầu tư vào việt nam với hình thức như thế nào

Đầu tư trực tiếp

đầu tư trực tiếp là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đăng ký đầu tư, sau đó đăng ký kinh doanh. Vốn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp không hạn chế, có thể 100% vốn nước ngoài hay liên doanh trong nước.

Đầu tư gián tiếp

Là nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong doanh nghiệp trong nước. Tỷ lệ vốn góp không hạn chế. Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với tỷ lệ vốn dưới 51%, không cần phải đăng ký đầu tư, nếu không thuộc trường hợp kinh doanh ngành nghề có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên đối vơi một số ngành nghề quy dịnh trong phụ lục IV, đáng chú ý là mục 64 “Hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài.” Ở quy định này, hầu như mọi doanh nghiệp trong nước ddeuf găn liền với haotj động mua bán hàng hoá.

Vậy xem như đa số doanh nghiệp kinh doanh đều phải đăng ký góp vốn trước khi đăng ký thay đổi thành viên góp vốn và tham gia hoạt động trong công ty.

Điều may mắn là: thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không phức tạp, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon