Người nước ngoài đại diện pháp luật doanh nghiệp?

Người đại diện pháp luật của công ty là cá nhân do công ty cử làm đại diện cho các quyền lợi nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Người đại diện pháp luật sẽ thay mặt cho doanh nghiệp điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Ban hành văn bản điều hành nội bộ, ký kết các hợp đồng giao dịch hàng ngày. Kể cả vay vốn hoặc mua bán tài sản. Ngoài ra, người đại diện doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính, dân sự, hình sự.

Trong doanh nghiệp có thể đồng thời 2 đại diện theo pháp luật?

Kể từ khi luật doanh nghiệp 2014, Công ty có thể có bổ nhiệm 2 người đại diện pháp luật trở lên. Điều lệ công ty sẽ quy định và phân công nhiệm vụ quyền hạn cho từng người.

Điều kiện của đại diện pháp luật là người phải cư trú tại việt nam. Nếu vắng mặt tại việt nam quá 30 ngày phải uỷ quyền người khác làm đại diện.

Những thuận lợi, khó khăn khi người nước ngoài đại diện pháp luật công ty

Người nước ngoài đứng đại diện pháp luật là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp. Đặc biết ký hợp đòng ngoại thương, với kỹ năng kinh nghiệm kiến thức cao họ sẽ đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Với chiến lược tốt sẽ đưa doanh nghiệp vào đúng quỹ đạo hoạt động như hoạch định. Tuy nhiên khó khăn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục nhiêu khê hơn, phải đáp ứng nhiều điều kiện về đầu tư. Phải đáp ứng về các cam kết điều ước quốc tế. Ngoài ra, mọi thủ tục hành chính hàng ngày cũng sử dụng ngôn ngữ việt nam, làm việc với cơ quan nhà nước. Tất cả ngôn ngữ, pháp luật đều Việt Nam, Đó sẽ là hạn chế của đại diện pháp luật người nước ngoài.

Người nước ngoài đại diện pháp luật trong doanh nghiệp phải cam kết thường xuyên có mặt tại Việt Nam.

Giải pháp của đại diện pháp luật là:

Theo Luật doanh nghiệp hiện nay, Công ty được bổ nhiệm hơn 1 người đại diện theo pháp luật. Vì vậy để tận dụng những ưu điểm và hạn chế nhược điểm bằng việc bổ nhiệm 2 địa diện pháp luật. Một người nước ngoài là đại diện pháp luật phát triển chiến lược kinh doanh, doanh thu chi phí điều hành chung. Bổ nhiệm một đại diện pháp luật phụ trách các vấn đề pháp lý.

Để CEO người nước ngoài chuyên tâm phát triển kinh doanh, thì người địa diện còn lại sẽ gánh những thủ tục cho doanh nghiệp. Công ty Luật Song Thịnh tư vấn và thực hiện thủ tục đại diện pháp lý cho doanh nghiệp. Để đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ moi quy định pháp luật, nhằm để công ty phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon