Hợp đồng không đóng dấu có hiệu lực?

Hợp đồng với pháp nhân chúng ta luôn yêu cầu phải đóng dấu doanh nghiệp. Để khẳng định giá trị pháp lý của giao dịch đó. Tuy nhiên, quên đóng dấu hợp đồng đó có hiệu lực không?

Theo quy định về con dấu

Doanh nghiệp được quyết định về các yếu tố của con dấu. Doanh  nghiệp trước khi sử dụng phải đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia. Trên con dấu thể hiện thông tin doanh nghiệp, mã số thuế. Việc đóng dấu này để khẳng định giá trị pháp lý của doanh nghiệp. Vì con dấu doanh nghiệp đã đăng ký mẫu trên cổng thông tin quốc gia. Việc ký kết hợp đồng và đóng dấu phải tuân thủ điều lệ, quy chế quản lý công ty. Đảm bảo người ký đúng thẩm quyền, đúng chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Pháp luật về doanh nghiệp

con dấu được sử dụng trong các trường hợp quy định của pháp luật hoặc các bên thoả thuận việc sử dụng con dấu (khoản 4, điều 44 luật doanh nghiệp).

Pháp luật dân sự quy định

ngoài một số hợp đồng giao dịch phải đáp ứng điều kiện về hình thức và nội dung. Thì các hợp đồng còn lại không bắt buộc bằng văn bản mà còn phương thức giao kết khác thường áp dụng hàng ngày như lời nói và hành vi cụ thể (điều 119 Luật Dân Sự 2015). Không giao kết bằng văn bản cũng không cần đóng dấu

Qua các quy định nêu trên: Trừ những hợp đồng bắt buộc tuân thủ quy định cụ thể. Hầu như không có quy định bắt buộc phải có con dấu doanh nghiệp. Như vậy những hợp đồng thông thường đã ký không đóng dấu vẫn có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon