Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thông thoáng, thủ tục gọn nhẹ

  1. Nhà đầu tư nước ngoài được tự do kinh doanh. Luật quy định “chọn bỏ” để đưa một số ngành nghề có điều kiện áp dựng với nhà đầu tư. Ngoài những điều kiện cần thiết này. Các cá nhân tổ chức nước ngoài thủ tục kinh doanh bình thường.
  2. Ngoai những quy định cụ thể được luật hoá. Thủ tục kinh doanh và đầu tư thông thoáng như doanh nghiệp trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài là thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài là là người có quốc tịch không phải Việt Nam. Hoặc tổ chức được thành lập theo luật  nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Theo đó người có 2 quốc tịch, Được chọn quốc tịch Việt Nam để đầu tư. Thủ tục như doanh nghiệp trong nước. Nếu chọn quốc tịch thứ 2 về đầu tư thì áp dụng như đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế để điều hành doanh nghiệp trực tiếp.

Góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp đầu tư gián tiếp.

Có 4 hình thức nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại việt nam, luật đầu tư 2020:

a. Thực hiện dự án (không thành lập tổ chức kinh tế)

b. Đầu tư theo hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư 2020 phân loại 2 tỷ lệ vốn góp trên và dưới 50% VỐN GÓP CỦA NƯỚC NGOÀI.

Trên 50% vốn góp là nhà đầu tư nước ngoài. Phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trước khi đăng ký kinh doanh.

Dưới 50% vốn góp nhà đầu tư nước ngoài. nhà đầu tư chỉ đăng ký đầu tư, đăng ký vốn góp với cơ quan quản lý đầu tư nếu

a. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về tham tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài

.b. Tại địa bàn hải đảo, biên giới

c. Điều kiện an ninh quốc phòng

Dưới 50% vốn góp, không thuộc trường hợp b, việc đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, mua vốn góp. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đăng ký thực hiện như thủ tục đối với nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài theo 2020 có gì mới

Theo điểm 3c nêu trên, đa số những nhà đầu tư nước ngoài hiện nay sẽ hoạt động tại Việt Nam với thủ tục thông thoáng nhanh chóng như nhà đầu tư trong nước. Theo quy tắc ngành nghề chọn bỏ những ngành nghề nhà nước để nhà đầu tư thuộc ngành nghê hạn chế tiếp cận thị trường.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc những thông tin chia sẻ của chúng tôi. Nếu còn điều nào chưa hiểu rõ, cần tư vấn thêm. Hay bạn cần tư vấn thực hiện thủ tục giấy chứng nhận đầu tư. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn ưu đãi đầu tư. Thực hiện nhanh chóng, đảm bảo chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon