Cải chính Hộ Tịch | cập nhật, sửa chữa giấy tờ khai sinh, kết hôn

Cải chính hộ tịch là gi? là sự sửa đổi thay đổi giáy tờ hộ tịch. Hộ tịch là sự ghi nhận giấy tờ các sự kiện sinh, kết hôn, khai tử, kết hôn, ly hôn, xác nhận con nuôi,…. từ khi người đó sinh ra cho đến khi người đó chết, được pháp luật ghi nhận bằng việc cấp các giấy chứng nhận hoặc ghi vào hoặc xác nhận vào “Sổ hộ tịch” để quản lý.

Khi có sự sai sót trong quá trình khai báo hoặc trong quá trình ghi nhận của cán bộ dẫn đến các thông tin bị sai lệch so với các giấy tờ khác hoặc so với thực tế.

Cải chính hộ tịch là gì?

Để hiểu rõ các khái niệm có liên quan đến Hộ tịch bao gồm:

– Khái niệm hộ tịch:

Được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Hộ tịch 2014 là những sự kiện được pháp luật ghi nhận, để xác định tình trạng nhân thân của công dân trong suốt quá trình từ khi công dân sinh ra cho đến khi công dân chết đi;

– Khái niệm đăng ký hộ tịch:

Đây được xác định là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và thực hiện công tác quản lý về dân cư;

Quy định pháp luật về Hộ tịch

Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

  1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

Khai sinh; Kết hôn; Giám hộ; Nhận cha, mẹ, con

2. Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

Khai tử, Thay đổi quốc tịch; Xác định cha, mẹ, con; Xác định lại giới tính; Công nhận giám hộ;

Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

– Cán bộ tư pháp – hộ tịch chỉnh sửa lại thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc chỉnh sửa ngay trên bản chính giấy tờ hộ tịch (quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

Việc thực hiện thủ tục điều chỉnh, sửa đổi chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để chứng minh có sự sai sót trong quá trình xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch ban đầu là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc do người yêu cầu đăng ký hộ tịch khi báo các thông tin sai lệch.

cai-chinh-ho-tich-2023
Cải chính Hộ Tịch là gi? Mời bạn cùng Luật sư tìm hiểu

Các trường hợp được cải chính hộ tịch

Khi phát hiện các giấy tờ khai sinh, kết hôn, ….. có sai sót. Người dân yêu cầu cơ quan thẩm quyền sửa đổi khai sinh. Theo điều 7 Luật Hộ Tịch, khai sinh hoặc giấy tờ liên quan hộ tịch chỉ sửa đổi được trong những trường hợp có đủ căn cứ xác định sai sót do lỗi:

  1. Người yêu cầu đăng ký sai sót
  2. Cán bộ hộ tịch sai sót

Vậy ngoài những sai sót do 2 yếu tố nêu trên, thì sai sót do tên xấu, muốn đổi tên cho đẹp. Đổi ngày tháng năm theo yêu cầu sẽ không được cải chính. Tức là những lỗi khách quan, do sơ sót của người khai và người nhập dữ liệu mới được xem xét.

Thẩm quyền cải chính hộ tịch

          Cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi

             Ủy ban nhân dân cấp huyện Đăng ký thay đổi, cải chính các giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

          Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

            Ủy ban nhân dân cấp xã Đăng ký thay đổi, cải chính các giấy tờ hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

Thủ tục cải chính hộ tịch

Thay đổi một số thông tin trên giấy tờ hộ tịch, xác định lại dân tộc trong trương hợp đặc biệt, nuôi và thay đổi con nuôi

  1. Nộp To khai-thay doi, cai chinh, bo sung ho tich, xa dinh lai dan toc, cải chính hộ tịch 
  2. Căn cứ vào các chứng từ chứng minh thuộc trường hợp được cải chính.

Nếu cần xác minh thì thì gửi văn bản xác minh. Nếu phù hợp thì công chức tư pháp ghi vào sổ hộ tịch/ ghi trên giấy kết hôn, khai sinh. Hoặc trình chủ tịch UBND trích lục cho người có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon