Đăng ký Khai sinh cho con | Năm 2023

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con, cha mẹ phải có trách nhiệm thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ khi được sinh ra.

Đăng ký thông qua 2 hình thức là đăng ký khai sinh trực tiếp và đăng ký khai sinh online.

Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

  1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
  2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh (sau đây gọi tắt là KS) của người đó.
  3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy KS.

Vậy trường hợp các giấy tờ có sự khác biệt với giấy khai sinh, phải xác định thông tin trên giấy KS làm gốc. Mọi giấy tờ và thông tin khác đều sửa đổi cải chính theo giấy khai sinh gốc đó. Chỉ số ít trường hợp đáp ứng yêu cầu cụ thể đặc biệt đươc xem xét theo quy định

dang-ky-khai-sinh-nam-2023
Đăng ký khai sinh năm 2023

Hình thức thực hiện đăng ký khai sinh

– Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký KS tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký KS; nộp phí cấp bản sao Giấy KS nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy KS.

– Nếu lựa chọn hình thức đăng ký khai sinh online , nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu DKKS truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Thời hạn phải đăng ký khai sinh:  

Cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con. Nếu quá thời hạn trên đăng ký sẽ bị xử phạt hành chính.

Đăng ký khai sinh cần những giấy tờ gì?

  • Bản chính Giấy chứng sinh; không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; theo quy định pháp luật. 
  • Tờ Khai đăng ký khai sinh. Mẫu tờ khai:  to-khai-dang-ký
  • Xuất trình CCCD, nơi cư trú để xem xét thẩm quyền KS
  • Xuất trình giấy kết hôn của cha mẹ. Xem thêm: Đăng ký kết hôn trong trường hợp cha mẹ không kết hôn
  • Nộp lệ phí và cấp bản sao theo quy định

Hướng dẫn cách điền thông tin khai sinh

       a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký KS; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;

b) Quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

c) Số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Căn cước công dân trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với Luật Hộ tịch;

d) Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra.

đ) Quê quán của trẻ được xác định theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 của Luật Hộ tịch. “Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký KS”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon