Thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2023

Công dân có giấy khai sinh, khi mất bản chính phải làm sao? Đăng ký lại khai sinh là việc công dân có thể được cấp lại giấy tờ mới theo quy định. 

Đăng ký khai sinh là thủ tục vô cùng quan trọng đối với một công dân. Khai sinh là gốc của mọi thủ tục phát sinh sau này. Giấy khai sinh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi sinh ra và đăng ký khai sinh theo quy định.

Trường hợp này được xin cấp lại, thủ tục và giấy tờ như thế nào?

Trường hợp nào được đăng ký lại khai sinh?

Chỉ khi đáp ứng 2 trường hợp nêu tại đây mới được cấp lại giấy khai sinh (Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP):

– Đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016;

– Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất (nếu còn lưu, người dân có thể xin cấp trích lục khai sinh);

– Một số trường hợp phải có Công văn xác minh đăng ký lại khai sinh

– Người được khai sinh lại phải còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

– Người yêu cầu phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký khai sinh.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

Các bạn đến Ủy ban nhân dân Xã/ phường/ thị trấn để đăng ký thủ tục. Theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

– Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh trước đây;

– Ủy ban nhân dân cấp xã/ phường/ thị trấn nơi người yêu cầu thường trú.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

dang ky lai khai sinh
dang ky lai khai sinh

Hồ sơ xin cấp lại khai sinh

Căn cứ: Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Quyết định 1872/QĐ-BTP; Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Anh chị cần xin cấp lại khai sinh cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

* Giấy tờ phải nộp để cấp lại giấy khai sinh:

– Tờ khai đăng ký lại khai sinh Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh

– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:

+ Bản sao Giấy khai sinh (xưa) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.

+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.

Công văn xác minh đăng ký lại khai sinh

Nếu việc ĐK lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thi hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và tr li bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Giấy tờ cần nộp khai sinh lại đối với cán bộ, công chức, viên chức:

– Trường hợp người yêu cầu ĐK lại khai sinh là công chức thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan. Về việc những nội dung khai sinh họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ĐK lại khai sinh (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Người thực hiện ĐK lại khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc xin cấp lại khai sinh online.

Thời gian giải quyết cấp lại khai sinh

– Nếu hồ sơ đầy đủ, không cần xác minh thì thời hạn giải quyết là trong 05 ngày làm việc;

– Trường hợp hồ sơ cần xác minh, thời hạn giải quyết là tối đa 25 ngày làm việc.

Lệ phí đăng ký lại khai sinh

Hiện nay, mức thu lệ phíĐK lại khai sinh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật được miễn lệ phí.

Trên đây là thủ tục cấp lại Giấy khai sinh theo quy định mới nhất. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0945076879

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon