Trách nhiệm của giám đốc khi gây thiệt hại cho công ty

trach nhiem cua giam docGIÁM ĐỐC CÔNG TY CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HỢP ĐỒNG KÝ SAI LÀM ĂN THUA LỖ? NẾU VIỆC THUA LỖ DẪN ĐẾN PHÁ SẢN THÌ GIÁM ĐỐC CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VÀ TÀI CHÍNH VỚI DOANH NGHIỆP ĐÓ HAY KHÔNG?

Đại diện Luật quốc tế Song Thịnh xin trả lời câu hỏi trên như sau:

Trường hợp trên, nếu giám đốc ký hợp đồng trong phạm vi, quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp thì trách nhiệm thuộc về công ty. Bởi vì khi ký hợp đồng thì giám đốc phải trình lên để hội đồng thành viên xem xét và chấp thuận mới có thể tiến hành ký kết. Còn nếu giám đốc ký sai thẩm quyền dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu thì phải bồi thường phát sinh thiệt hại cho công ty. Căn cứ pháp lý tại Điều 67 Luật Doanh Nghiệp 2020: Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận: a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty; b) Người có liên quan của người quy định tại điểm a khoản này; c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.
  2. Người nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này. Thành viên Hội đồng thành viên có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.
  3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó tham gia hợp đồng, giao dịch phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Nếu việc thua lỗ dẫn đến phá sản, vậy giám đốc có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tài chính doanh nghiệp đó không?

Giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật, quy chế gây thiệt hại cho công ty. Căn cứ điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020 người đại diện pháp luật phải tuân thủ và chung thành và thực hiện tốt nhất quyền lợi của công ty. Nếu giám đốc vi phạm quy tắc và gây thiệt hại cho công ty có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật, cá nhân hoặc người trong hội đồng thành viên có thể khởi kiện người đại diện để yêu cầu bồi thường.

Trên đây là quan điểm của đội ngũ Luật sư Song Thịnh, nếu bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ Luật sư Âu Trung Huê.

Chuyên viên Quỳnh Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon